Aktuelt

Hovedbilde

Norsk senter for flerkulturell opplæring

NAFO ser fram til samarbeid og kontakt med tidligere og nye samarbeidspartnere i hele landet. Vi fortsetter vårt arbeid med å utvikle læringsressurser og drive kompetanseutvikling som skal bidra til å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager og skoler.


Norsk senter for flerkulturell opplæring