Aktuelt

Hovedbilde
Minibilde2

Veldig lavt sykefravær - i media

Åpenhet, positivitet, den gode samtale, og små nyttige grep er midler som har gjort at sykefraværet blant de ansatte i Fire Årstider barnehager er på bare 2,5 prosent.


Ifølge tall fra KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) var sykefraværet blant ansatte i kommunale barnehager i Norge skyhøyt i fjor, og på hele 12,5 prosent.
Ifølge tall fra NRK koster sykefraværet kommunene hele 1,3 milliarder årlig.
Fire Årstider, som er privateid, og driver Vikkilen- og Fjære barnehage, er den strake motsetningen til KS’ tall, og hadde bare 2,5 prosent sykefravær i fjor.
– Det er veldig gledelig at vi har så lavt sykefravær, for det er klart at det er en utfordring for en organisasjon når cirka en tiendedel av arbeidsstokken i gjennomsnitt er borte fra jobb, sier Svein Helge Grødem, som er styrer i de to barnehagene i Fire Årstider, som holder til i henholdsvis Laugevoldveien og i J.M. Uglandsvei.

Fikk seg en vekker
Grødem valgte selv bort arbeid i barnehage i tolv år, før han kom tilbake igjen i 2009. Da fikk han seg et sjokk med NAVs IA-bedrift-ordning.
– Jeg ble helt oppgitt over ordningen, og tenkte at jeg måtte kurse meg, og gå litt inn i hva dette egentlig innebar, for å forstå litt mer. Etter å ha vært på en del kurs gikk jeg fra å være skeptisk til å syntes at tankegangen var fantastisk. Det handler mye om nærvær, tilrettelegging og bryte ned de vanene som går i generasjoner. Det er mange som arver tankegangen til sine foreldre, om at man tar en dag, eller tre fri. Det er faktisk noen som tenker slik, sier Grødem.
I barnehagene hans har han alltid en samtale med dem som blir syke eller sliter med en skade, for å høre om de kan tilrettelegge bedre i det daglige.
– Det skal sitte i veggene her at man blir tatt vare på ut fra den situasjonen man er i. Vi setter oss ikke bare ned og fyller ut et papir om noen blir sykemeldte, vi tar en prat om hvordan de har det på arbeidsplassen, og hvordan de har det hjemme om de vil prate om det. Det handler om å se hele mennesket, sier han.

Gode rutiner
I barnehagene han er styrer for har de også hatt fokus på arbeidsmiljøloven, gått grundig gjennom fraværsregler, de har blitt oppfordret til å være åpne og lyttende til hverandre på når de ønsker å ha fridager, og andre permisjoner, rett og slett blir de lært opp til å være åpne mot hverandre og behjelpelig overfor hverandre.

– Det er bedre at de ansatte prater seg imellom om dette. Vi tror på rettferdighetssansen til den enkelte. I barnehagen har vi for øvrig fokus på å forebygge mobbing, og det tror jeg gjør noe med oss ansatte også, sier Grødem. Det er også flere ting som gjøres i barnehagen som han tror er med på å gjøre at folk trives, og har et indre ønske om å gå på jobb.
– Vi er opptatt av å være fleksible her når det kommer til å ta ut fridagene, og vi har også stort fokus på kompetanseheving. De som jobber her skal føle at de har en utvikling, det er viktig, sier han.

I de to barnehagene på Fjære og i Vikkilen er det i alt 12 ansatte. De mener at i tillegg til de nevnte tiltakene som ledelsen har satt i gang for at sykefraværet skal være så lavt som mulig, så er det de daglige tiltakene som gjøres i barnehagen som gjør at sykefraværet er lavt både hos de ansatte og også hos barna.

– Vi har svært gode rutiner her på at barna vasker hendene godt når de kommer i barnehagen om morgenen. Vi vasker leker her en gang i uka, og så spriter vi overflatene her hver dag. Dette tror jeg er viktig for å hindre for mye bakteriesmitte, sier Catrine Jørgensen.
Selv om sykefraværet er lavt i barnehagene som Grødem er styrer for, er han opptatt av at ingen skal føle at det ikke er lov å bli syk.
– Man skal ikke føle det som noen ekstrabelastning at man er syk. Er man syk, ja da er man syk, avslutter han.