Marihønene

Hovedbilde
Minibilde2Minibilde3Minibilde4Minibilde5Minibilde6Minibilde7Minibilde8Minibilde9Minibilde10Minibilde11Minibilde12Minibilde13Minibilde14

Velkommen til Marihønene!

Marihønene er Fjære Barnehage sin avdeling med barn fra 0 til 3 år.


Dagsrytme på Marihønene:

Vi har daglig rutine på vår avdeling. Denne prøver vi å følge for å opprettholde en trygghet og en stabil hverdag for barna. Dagene våre går slik:
07.00: Barnehagen åpner
07.30-08.30: Frokost for de som har med niste
09.30: Alle barna må ha kommet, om ikke annet er avtalt. Samlingsstund og aldersinndelte grupper/Tur.
11.00: Lunsj
11.30: Uteaktiviteter
14.00: Fruktmåltid
17.00: Barnehagen stenger, og alle barna må være hentet.

Aldersspenn: 0-4 år

Antall barn på avdelingen: 7

Antall ansatte: 2,5

Kontakt oss:
T: 45 06 44 76
E: marihonene.fjare@firearstider.no

Vi jobber her

Bilde av Rebecca Roland Steen

Rebecca Roland Steen

Pedagogisk leder

Bilde av Marianne Johannson

Marianne Johannson

Fagarbeider

Bilde av Catrine Jørgensen

Catrine Jørgensen

Fagarbeider

Bilde mangler

Jolita Liekiene

Pedagogisk leder