Aktuelt

Hovedbilde

Handlingsplan mot mobbing

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det blant annet at: - Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av mobbing - Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker mobbing - Personalet i barnehagen skal arbeide for ett inkluderende miljø som motvirker mobbing - Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av mobbing


Her finner du vår HANDLINGSPLAN MOT MOBBING