Aktuelt

Hovedbilde
Minibilde2Minibilde3Minibilde4Minibilde5Minibilde6Minibilde7Minibilde8Minibilde9Minibilde10Minibilde11Minibilde12

Mikrobiblioteket - kortreist leseglede - stor suksess

Stor suksess! På de første 10 dagene er det lånt ut 200 bøker! Tidlig i høst henvendte vi oss til Grimstad bibliotek med et forslag om samarbeid for å øke bruken av billedbøker i arbeidet med å fremme leselysten. Ideen var å gjøre det å låne bøker så enkelt for foreldrene i våre barnehager at de ikke kunne la være.


  • I mikrobiblioteket kan foreldre låne med seg bøker fra biblioteket hjem.
  • Det fungerer som et vanlig bibliotek men er organisert i avdelingenes garderober.
  • Når man henter barnet sitt kan man sammen finne den boka barnet vil låne og så tar man med seg boken hjem.
  • Barnehagen vil la barna snakke og fortelle om boken de lånte når de har med seg boken tilbake til barnehagen igjen. Slik bygger vi en bro mellom hjem og barnehage med felles interesse for boken.
  • Grimstad bibliotek har klargjort 400 billedbøker i første omgang. Disse står i Mikrobibliotekene en måned og så skiftes bøkene ut etter behov.
  • En gang i måneden besøker en bibliotekar hver avdeling i barnehagene og har en bok-samlingsstund for barna.
  • Våre barnehager har et stort fokus på språk og tekst dette barnehageåret og vil med Mikroboblioteket sikre at dette arbeidet fortsetter i fremtiden.
  • I bibliotekene vil det også være ”konkreter” som gjenspeiler noe av innholdet i bøkene. Dette skal stimulere barna til å finne og høre historiene i bøkene.

    Her kan man høre hva barna synes om Mikrobiblioteket: NRK intervju