Ledige stillinger

Ringevikar

Barnehage: Vikkilen bhg, Fjære bhg
Type stilling: Vikar, vakt, heltid/deltid
Varighet: Ingen begrensning.
Søknadsfrist: Fortløpende

Vi trenger en erfaren assistent/student som vil være dedikert til å stille som ringevikar i våre to barnehager; Vikkilen Barnehage AS og Fjære Barnehage AS. Søker må ha erfaring fra arbeid i barnehage eller være under utdanning til barnehagelærer.

Våre barnehager er i rivende utvikling og du må ha stor evne til omstilling samt være nysgjerrig og våge å ta initiativ.  

Søker må beherske norsk meget godt.  Legg ved CV med bilde til søknaden.

Antall stillinger: 10

Stilling ledig fra fortløpende
Stilling ledig til halvt år om gangen 

Søknadsfrist: fortløpende
Kontaktperson: Svein Helge Grødem