Handlingsplan mot mobbing

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det blant annet at: - Barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av mobbing - Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker mobbing - Personalet i barnehagen skal arbeide for ett inkluderende miljø som motvirker mobbing - Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av mobbing

Her finner du vår HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Les også nettsiden nullmobbing.no
Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.