Betaling

Betalingssatser for 2016. Du kan når som helst søke om redusert foreldrebetaling.

Satser for foreldrebetaling for 2016: Klikk her

Familiens samlede bruttoinntekt må være under kr. 473.000,- for å få redusert betaling. Dersom inntekten er under kr 405.000 kan det også søkes om gratis kjernetid for 4- og 5-åringer.
Du kan søke HER!

Mvh Svein Helge Grødem, Daglig leder