Om oss

Hovedbilde
Minibilde2

Fjære Barnehage

Fjære barnehage er en PROSJEKTBARNEHAGE. Kontinuerlig foregår det en skapende prosess i vår barnehage hvor ansatte og barn er opptatt av et stort eller lite prosjekt. Gjennom disse prosjektene høster vi lærdom og får erfare mange sider ved livet. Det aller viktigste ved prosjektene er at vi blir engasjerte og får røde kinn. Da er det et sydende liv i oss og rundt oss og vi opplever FLYT.


Husene på Fjære ligger landlig til, med jorder rundt seg og skogen rett i nærheten.  Det er kort vei for å se på sauer, kuer og hester som går på beite. Rett bak barnehagen ligger Revehiet, et opparbeidet skogsområde med bålplass og gapahuk. Vi har også egen gymsal.

Her hos oss legger vi stor vekt på å skape gode hverdager for barna, der trygghet, fellesskap, omsorg og vennskap står sentralt. Vi vil være tydelige og nærværende voksne for barna og gi dem trygge rammer hver dag. Barnehagen skal være et godt sted å være for både små og store. Barna skal oppleve glede og føle seg betydningsfulle og velkomne hos oss. Vi vil skape gode barndomsminner ved å bry oss om hverandre, være en del av et fellesskap og føle at ”Jeg er GOD NOK” – uavhengig av prestasjoner.

Vi har et felles turområde, Bamsehiet, i skogen mellom Fjære og Vikkilen. Der er det opparbeidet bålplass og masse klatremuligheter.