Søk om redusert betaling

Du kan få redusert pris dersom: 1. Barnet har søsken i barnehagen 2. Barnet har gratis kjernetid (20 timer i uken) 3. Familien har lav inntekt

Du kan få redusert pris dersom:

1. Barnet har søsken i barnehagen

Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2.
Søskenmoderasjon: 50% for barn nr. 3 eller flere.

2. Barnet har gratis kjernetid (20 timer i uken)

Alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner.

3. Familien har lav inntekt

Husholdninger med lavere skattbar inntekt enn 487.750 kroner kan søke om redusert pris. Det søkes for ett barnehageår av gangen.
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, kan du søke om redusert pris.

Søk her: Søknadsside