Aktuelt

Rommet - hovedfokus i år

I 2020/2021 retter vi søkelyset på mulighetene i rommene vi har rundt oss - inne som ute. Tanken er at vi ser på barnet som kompetent og som en som er med på å skape sin egen kultur og sin egen kunnskap. Rommet skal inspirere til lek og læring.


 • Kroker, rom og verksteder skal være selvinstruerende, rikt utstyrt og oversiktlige.
 • Rekvisitter og materiell bør inspirere barna til lek og aktivitet, og barna kan hjelpe seg selv og hverandre.
 • Det er orden og struktur i alle rom. Ansatte organiserer leker, verktøy, materialer og rekvisitter i et enkelt og oversiktlig system som barna forstår og lett kan finne fram i.
 • Når barna kommer inn i et rom, skaffer de seg oversikt over rommet. De ser etter muligheter for lek og aktivitet.
 • «Spor» etter andre barns lek kan være til inspirasjon og føre til at barna får nye ideer og impulser.
 • Eksempler på spor av lek:
  - en påbegynt konstruksjon
  - et dekket bord i familie-dukkekroken
  - maling, pensler og papir på staffeliet
  - farget kartong, sakser og lim på bordet
  - et sandslott i sandkassa
  - konstruksjon av klosser, naturmaterialer eller Lego.
 • Rommene og utvalget av materiell, rekvisitter, verktøy og leker forteller barna hvor de kan være, og hva de kan holde på med.
 • Når alt er lett tilgjengelig, kan barna hjelpe seg selv og hverandre. Rommene blir selvinstruerende og fungerer som «den 3. pedagog».
 • Utelekeplassen, et sted i skogen, fellesrommet, små rom, kroker eller verksteder kan defineres som 3. pedagog dersom hensikten med aktiviteten i rommet eller området kommer tydelig fram og er selvinstruerende.
 • Utelekeplassen kan være inndelt i soner med ulike temaer for aktiviteter. Hensikten er at området skal være innbydende, spennende, gi utfordringer og inspirere barna til kreativ lek, aktivitet og samhandling.                  
 • De voksne må stasjonere seg slik at de har oversikt over barna og kan observere leken og aktivitetene. Barna må føle seg trygge på at de voksne ser dem og er på plass, om de trenger hjelp og støtte.
 • Når barna er selvhjulpne i lek og aktiviteter, blir personalet frigjort til å ha fokus på barna og innholdet i selve aktivitetene.
 • Rommene eller uteområdene kan være organisert og innredet med utgangspunkt i temaer fra Rammeplanen og fagområdene.
 • Den ansattes rolle blir tilretteleggeren som bruker tid til å planlegge og sette opp rommet og siden kan gå inn og ut av aktiviteten og leken alt etter behov. Dette krever nærværenhet.