Barnehagefakta UDIR Vikkilen

På barnehagefakta.no kan du finne barnehager og se informasjon om dem.

Informasjonen på barnehagefakta.no er hentet fra siste års Årsmelding levert til kommunen. Det er Utdanningsdirektoratet (UDIR) som har lagt ut disse faktaene. Her kan man se våre data og også sammenligne med kommunens øvrige barnehager. Videre kan man søke på barnehager andre steder.
Info om Vikkilen Barnehage AS finner man her: BARNEHAGEFAKTA VIKKILEN BARNEHAGE AS