Betaling

Betalingssatser for 2022. Du kan når som helst søke om redusert foreldrebetaling.

Satser for foreldrebetaling for 2022: Klikk her

Familiens samlede bruttoinntekt må være under kr. 559 000,- for å få redusert betaling. Dersom inntekten er under kr. 598 825,- kan det også søkes om gratis kjernetid.
Du kan søke HER!