Foreldresamarbeid

Det daglige samarbeidet mellom barnehage og hjem er viktig for barnets trivsel i barnehagen. Dette har barnehagen og foreldrene et felles ansvar for, og det er derfor viktig at forholdet mellom barnehage og hjem er bygget på tillit og respekt. Vårt mål er at foreldre skal føle seg velkomne i barnehagen, og at de skal bli møtt av imøtekommende personal ved levering og henting. I tillegg til det daglige samarbeidet, holder vi foreldremøte hver høst, og tilbyr foreldresamtaler høst og vår.

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)
I barnehageloven paragraf 4 står det, ”For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barn og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.” 
Det velges en representant fra hver avdeling som danner barnehagens samarbeidsutvalg sammen med representanter fra de ansatte. Foreldrerepresentantenes oppgaver består i å godkjenne årsplanen, bistå med planlegging og gjennomføring av enkelte arrangementer i løpet av året, samt å delta i eller selv kalle inn til møte i samarbeidsutvalget dersom det skulle oppstå ekstraordinære saker i løpet av året. 

SU (Samarbeidsutvalget) er da satt sammen slik:
Medlemmer:

Mari Aanensen, Foreldrerepresentant - M: 90846564 - E: aanensenmari@gmail.com
Kenneth Linnes Foreldrerepresentant - M:46955499  - E: linnesk@outlook.com 

Catrine Jørgensen, Ansattrepresentant - M: 90527609 - E: catrinejorgensen@hotmail.com
Siren Solvik, daglig leder - M: 90927098 - E: siren@firearstider.no
Hilde Sundstøl, eierrepresentant - M: 971 10 240 - E: hilde@firearstider.no

 

Nyttig:

  • Mykid er barnehagens kommunikasjonskanal mellom hjem og barnehagen
  • Søke plass i barnehagen eller søk om andre endringer: Oppvekstportalen Grimstad
  • FUB, Foreldreutvalget for barnehager, har et nettsted hvor man finner nyttig informasjon om samarbeidet mellom barnehager og foreldre. HER er deres nettsted: FUB.NO
  • Her er linken til Rammeplan for barnehager.
  • Utdanningsdirektoratet har mye god informasjon til ansatte og foreldre. Her finner du deres side: UDIR.NO
  • Ved barns sykdom vil det være bra å lese hva Folkehelseinstituttet sier. Deres side er her: FHI.NO
  • Vår instagram