Pedagogisk ståsted

Har du kjent når et barn stikker sin hånd inn i din og holder fast? Når et barn slik finner din hånd og griper den, helt av seg selv, da betyr man noe spesielt for dette barnet.

Har du hørt et barn som roper; ”se på meg nå!”? Har du opplevd at et barn tar ansiktet ditt mellom sine små hender og snur det bestemt mot seg og ser deg inn i øynene? Da har du blitt en betydningsfull voksen for dette barnet. Da opplever barnet deg som så viktig i sitt liv at det brenner etter å få vite hva du synes om det. Dine handlinger som reaksjon på hvordan barnet er eller hva det gjør betyr særdeles mye for dette barnet. 
 


Dette er vårt viktigste arbeid som ansatte i barnehagen; å skape en relasjon til hvert barn som gjør oss til viktige personer i dette barnets liv. Betyr vi noe for barna så føler barnet seg betydningsfullt. Dette styrker barnet i møtet med andre rundt seg. Vår pedagogiske oppgave er å hjelpe alle barn til å finne en eller flere nære relasjoner med andre enn familien. Hovedmålet er at alle barn skal kunne finne en venn og få støtte til å holde på denne vennen.
 I alt vårt arbeid med bakgrunn i lov om barnehager og rammeplanen skal vi ta utgangspunkt i hva som opptar barna og så bygge videre på dette. Barn uttrykker seg i all hovedsak gjennom ulik lek og er i denne leken særdeles fleksibel og kreativ. Ansatte hos oss skal derfor tenke kreativt og nyskapende i møtet med barn og gi dem hundre redskaper til å få uttrykke seg.  Gjennom omsorg, lek og læring skal barnet få en opplevelse av mestring som styrker barnets selvtillit. 
 En ansatt i Fire Årstiders barnehager skal være brobygger. Vi bygger bro mellom alt og alle. Broer bygges over bekker og elver, ja faktisk over fjorder og havområder. Slik skal også våre ansatte våge å stille seg på siden av barnet og være med å bygge alle de broene barnet behøver for å kunne bli et helt og fullt menneske.